WISMATRAVEL - ตั๋วถูกจัง
ตั๋วถูกจัง

HIMEJI

HIMEJI ราคา JR Pass ตั๋ว JR Pass himeji สะดวกและประหยัดกว่าซื้อที่ญี่ปุ่น JR Pass จัดส่งฟรีแบบ EMS

Himeji Castle

ปราสาทฮิเมะจิ ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น ถือว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น

HIMEJIKOBE