WISMATRAVEL - ตั๋วถูกจัง
ตั๋วถูกจัง

หิ้วของกลับมาต้องจ่ายภาษีอากรอย่างไร?

ภาษีอากรคืออะไร? ภาษีอากรคิดอย่างไร? มาศึกษาเรื่องภาษีอากรกันเถอะ
 
          ไม่ว่าใครไปเที่ยวมาต่างก็ต้องมีซื้อของติดไม้ติดมือกลับมาทุกคน ยิ่งสำหรับใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้ว อาจจะซื้อของติดไม้ติดมือกลับมามากมาย  แต่ตอนนี้ใครที่คิดจะซื้อของกลับมาจากต่างประเทศ หรือรับฝากเพื่อนซื้อของกลับมาต้องระวังภาษีอากรให้ดี
          ซึ่งการเก็บภาษีอากรนั้นมีมานานแล้ว แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ถึงวิธีการคิดภาษี และสิ่งของที่จะต้องจ่ายภาษี รวมถึงสิ่งของที่ได้รับการยกเว้นภาษี วันนี้เรามีเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ มาฝากกันสำหรับใครที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
 
 
 
 
          สำหรับการคิดภาษีในกรรีที่สิ่งของนั้นต้องสำแดง ทางกรมศุลการกรจะมีการคิดให้ดังนี้         
1.ราคาสินค้า x อัตราภาษีขาเข้า = อากรขาเข้า
2.(ราคาสินค้า x อัตราภาษีขาเข้า) x ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.อากรขาเข้า + ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ภาษีทั้งหมดที่จะต้องชำระ
 
         ส่วนขั้นตอนของการผ่านพิธีการศุลกากรช่องแดงนั้นมีดังนี้          
1.นำกระเป๋าสัมภาระไปพบเจ้าหน้าที่
2.เปิดกระเป๋าสัมภาระ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
3.ประเมินราคา และภาษีอากร
4.ชำระภาษีอากร
 
         เรื่องภาษีอากรไม่ใช่เรื่องที่ยาก และทำความเข้าใจได้ง่ายหากใครจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือมีแผนการการเดินทาง ควรศึกษาเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องโดนภาษีอากรกันนะคะ
 
ข้อมูลจาก กรมศุลากร