WISMATRAVEL - ตั๋วถูกจัง
ตั๋วถูกจัง

CHUBB Travel Insurance

คุ้มครองการเดินทาง ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก
 

CHUBB Travel Insurance

ดาวน์โหลด รายละเอียด

เกี่ยวกับ ชับบ์ อินชัวรันซ์

 • ACEได้เข้าซื้อกิจการของ Chubb และก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันภัยระดับโลก ภายใต้การดำเนินการในชื่อแบรนด์ Chubb ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง Chubb คือ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจการให้บริการประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลก ตลอดจนเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประกันภัยส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์
 • Chubb มุ่งมั่นที่จะมอบความคุ้มครองด้านการประกันภัยและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ารายบุคคลและครอบครัว รวมทั้งลูกค้าธุรกิจในทุกขนาด แม้ว่าจะมีการรวมกิจการ ขอให้มั่นใจว่า "กรมธรรม์ปัจจุบันทั้งหมดของ ACE และ Chubb ยังคงมีผลบังคับเช่นเดิม"

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครองทุกการเดินทาง ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก* สำหรับแผน Comprehensive
  (* ยกเว้น 5 ประเทศที่ไม่คุ้มครอง คือ อิหร่าน, ซีเรีย, คิวบา, เกาหลีเหนือ และซูดานเหนือ)
 • คุ้มครองทุกการเดินทาง ทุกประเทศในกลุ่มประเทศยุโรป สำหรับแผน Schengen Visa Plus
 • คุ้มครองการไปยื่นสมัครเชงเก็นวีซ่าได้ทุกแผนประกัน
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง สูงสุดถึง 5 ล้านบาท
 • คุ้มครองบ้านขณะเดินทางไปต่างประเทศ
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวไปเยี่ยมไข้
 • ความคุ้มครองจะเริ่มต้น 3 ชั่วโมง ก่อนและหลังเวลาในตารางบิน
 • ไม่มีการหักวงเงินผลประโยชน์ (No Monetary Excesses)
 • ไม่จำกัดการเรียกร้องผลประโยชน์การบอกเลิกการเดินทาง เช่น เกิดการเสียชีวิต
 • ความคุ้มครองอื่นๆ โปรดดูตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

บริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทาง
  1. บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต
  2. บริการช่วยเหลือกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย
  3. บริการช่วยเหลือในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
  4. บริการแนะนำผู้แปลด้านภาษา
  5. บริการสำรองที่นั่งสายการบินหรือจองห้องพักฉุกเฉิน
  6. บริการช่วยเหลือในการแจ้งเอกสารหายกับทางการท้องถิ่น
 • บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์
  1. บริการให้คำปรึกษาด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ทางโทรศัพท์
  2. บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล
  3. บริการนำผู้ป่วยเข้ารับการักษาในโรงพยาบาล
  4. บริการส่งญาติหรือเพื่อนไปเยี่ยมผู้ป่วย
  5. บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

สายด่วนให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 +662 039 5770

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

สิ่งที่ควรปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • แจ้ง ชับบ์ อินชัวรันซ์ ภายใน 30 วันนับจากเหตุการณ์เรียกร้อง หรือเร็วที่สุดที่สามารถทำได้
 • ส่งเอกสารทั้งหมด เช่น รายงานทางการแพทย์ รายงานตำรวจ ใบเสร็จรับเงิน ใบประเมินมูลค่าความเสียหายหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหม
  **โปรดศึกษารายละเอียดของเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมจากกรมธรรม์ประกันภัย
 • สำหรับการสูญหายของเอกสารและกระเป๋าเดินทาง กรุณาขอเอกสารรับรองจากสายการบินที่คุณใช้บริการ
 • กรุณาติดต่อสายด่วนบริการลูกค้า 66 2673 9606 เพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องฉุกเฉิน ในขณะที่คุณเดินทางอยู่ในต่างประเทศ
 • ติดต่อ ฝ่ายสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ 
  โทร 66 2611 4242 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08.30 น. ถึง 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  Email : Travel.TH@chubb.com