WISMATRAVEL - ตั๋วถูกจัง
ตั๋วถูกจัง

Himeji Castle

ปราสาทฮิเมะจิ ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น ถือว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น
 

ปราสาท Hime ji

    ปราสาทฮิเมจิ ว่ากันว่าสวยที่สุดในญี่ปุ่น จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1993 เป็นแห่งแรกของโบราณสถานในญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นนิยมเรียกปราสาทนี้ว่า ปราสาทนกกระสาขาวบ้าง ปราสาทหงส์ขาวบ้าง ว่ากันว่ามีที่มาจากสีขาวของผนังปราสาทนั่นเอง ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นโดยใช้ไม้ทั้งหมด มีเพียงส่วยของป้อมและกำแพงต่างๆ เท่านั้น ที่สร้างจากหิน แต่เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นเพียงป้อมปราการขนาดเล็กที่สร้างขึ้นโดย Norimura Akamatsu เมื่อปี ค.ศ.1333 ก่อนจะปรับโครงสร้างให้ออกมาเป็นปราสาทโดย Kuroda Shigetaka จนแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1561 ปราสาทนี้ตกไปสู่มือเจ้าของใหม่ คือ โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ในปี ค.ศ.1601 อิเคดะ เทรุมาสะ บุตรเขยของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ จึงได้บูรณะต่อเติมปราสาทออกไปอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน

    ปราสาทฮิเมจิ รอดพ้นจากการถูกทำลายโดยกองทัพของสัมพันธมิตรเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 มาได้อย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งๆที่ฮิเมจิเองนั้นถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักจนบ้านเรือนเสียหายราบเป็นหน้ากลอง ตัวปราสาทจึงมีความสวยงามไม่ผิดเพี้ยนไปจากเมื่อครั้งสมัยเริ่มสร้าง

    ตัวปราสาทหลังการบูรณะเสร็จสิ้นจะเห็นว่าผนังปราสาทมีความขาวแวววาว เด่นสะดุดตามาแต่ไกล ตามข้อมูลบอกว่าสีที่ใช้ทาผนังจะค่อยๆลดความขาวลงเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งก็จะอยู่ในระดับที่พอดี เมื่อเดินผ่านซุ้มจำหน่ายบัตรเข้าข้างในจะเจอหอนิชิโนมารุ (Nishi-no-Maru) เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับขององค์หญิงเซ็น ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ มีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ จัดแสดงอยู่ ส่วนหอหลักของปราสาทฮิเมจิ หรือ Daitenshu นั้นคือ ส่วนที่สวยงามที่สุดของปราสาท มีความสูงประมาณ 40 เมตร โครงสร้างเป็นไม้ทั้งหลัง มองจากด้านนอกเหมือนมีทั้งหมด 5 ชั้น แต่จริงๆแล้วด้านในมี 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดินซ่อนอยู่) ด้านในเป็นห้องโล่งๆ ทาสีน้ำตาลเข้ม พื้นปูด้วยไม้ มืดๆ ไม่มีการจัดแสดงอาวุธ ชุดเกราะหรืออื่นๆทั่วไปในญี่ปุ่น ชั้นบนสุดของปราสาท จะเป็นหอคอยที่สามารถมองเห็นตัวเมืองรอบๆได้ วิวจากชั้นบนมีความสวยงามมาก

เปิดให้บริการเวลา : 09.00 – 17.00 น.
อัตราค่าเข้าชม : 1,000 เยน / คน (เด็ก 300 เยน)
การเดินทาง :จากสถานี JR Himeji (สามารถใช้ JR WEST ในการเดินทางได้) และเดินต่ออีก 700 เมตร