WISMATRAVEL - ตั๋วถูกจัง
ตั๋วถูกจัง

JR Pass Nationwide

JR PASS (Nationwide) แบบใช้ได้รวมทุกภาคทั่วญี่ปุ่นจากเหนือจรดใต้
 

เส้นทางการเดินรถไฟ JR PASS (Nationwide)

JR PASS(Nationwide) แบบใช้ได้รวมทุกภาคทั่วญี่ปุ่นจากเหนือจรดใต้

สามารถใช้บริการรถไฟของ JR Groups ได้ทุกขบวนทุกประเภททั่วประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ Shinkansen, Limited Express, Express, Rapid และ Local รวมทั้ง JR Bus และ JR Ferry ยกเว้น 2 ขบวนเท่านั้น ที่ JR Passไม่สามารถใช้บริการได้ คือ รถไฟชินคันเซ็นขบวน Nozomi ที่วิ่งยาวระหว่าง Tokyo ถึง Hakata และขบวน Mizuho ที่วิ่งยาวระหว่าง Shin-Osaka ถึง Kagoshima-Chu เท่านั้น แต่เส้นทางรถไฟสายนี้ยังมีรถไฟอื่นๆให้ใช้บริการอีกหลายขบวน ไม่ว่าจะเป็น Hikari, Kodama, Tsubame และ Sakura

JR Pass Nationwide

Japan Rail Pass ใช้เดินทางกับอะไรได้บ้าง

JR Pass ใช้เดินทางได้ทั้ง รถไฟเจอาร์ รถบัส หรือเรือเฟอรี่ที่เป็นของเจอาร์ รวมถึงรถไฟฟ้าด่วนพิเศษชินคันเซน
ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

 • JR Group Railways-Shinkansen "bullet trains"
  ยกเว้นขบวน NOZOMI และ MIZUHO ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งธรรมดา (Ordinary) หรือ การจองที่นั่งล่วงหน้า (Green)
 • รถไฟ Limited Express
 • รถไฟ Express
 • รถไฟด่วน (Rapid) หรือรถไฟธรรมดา (ซี่งมีข้อยกเว้นบางประการ)
 • Tokyo Monorail
 • รถบัสสายท้องถิ่น หรือ รถบัสของบริษัท JR
  1. รถบัส JR Hokkaido, รถบัส JR Tohoku, รถบัส JR Kanto, รถบัส JR Tokai
  2. รถบัส JR West Japan, รถบัส JR Chugoku และ รถบัส JR Kyushu
 • รถบัสบางเส้นทางของ JR Highway
  1. Sapporo-Otaru, Morioka-Hirosaki, Tokyo-Nagoya, Tokyo-Kyoto/Osaka, Tokyo-Tsukuba Center
  2. Nagoya-Kyoto/Osaka, Osaka-Tsuyama/Asuteer Kasai.
 • เฟอร์รี่ JR Miyajima เท่านั้น แต่ใช้ไม่ได้กับ เฟอร์รี่ JR Hakata - Pusan (Korea)

JR Pass มีข้อจำกัดในการใช้ คือ

 1. ไม่สามารถใช้กับ รถไฟใต้ดินตามเมืองต่างๆ เนื่องจากรถไฟใต้ดินเป็นของบริษัทเอกชน ไม่ได้อยู่ในเครือของเจอาร์
 2. ไม่สามารถใช้กับรถไฟความเร็วสูง (Shinkansen) ประเภท NOZOMI และ MIZUHO ของสาย Tokaido, Sanyo และ Kyushu Shinkansen Lines แต่ใช้กับ Shinkansen ประเภท HIKARI, SAKURA, KODAMA และ TSUBAME ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

รถไฟความเร็วสูง (Shinkansen) สาย Tokaido, Sanyo และ Kyushu Shinkansen Lines มี 6 ประเภท คือ NOZOMI, MIZUHO, HIKARI, SAKURA, KODAMA, และ TSUBAME ต่างกันที่จำนวนสถานีที่จอดรับผู้โดยสาร
แบ่งตามจำนวนสถานีที่จอด จัดได้ 3 กลุ่มคือ

 1. NOZOMI และ MIZUHO จอดน้อยสุด จึงเร็วสุด แต่ใช้ JR Pass ไม่ได้
 2. HIKARI และ SAKURA จอดบางสถานี จึงเร็วพอสมควร และใช้ JR Pass ได้
 3. KODAMA และ TSUBAME จอดหลายสถานี จึงช้าสุด และใช้ JR Pass ได้
ข้อควรระวัง:
การนำ Exchange Order ไปแลกเป็นบัตร JR Pass ที่ JR Ticket Office นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงหนังสือเดินทางกับเจ้าหน้าที่ด้วย หากวีซ่าของท่านระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอื่น อาทิ เช่น TRAINEE, ENTERTAINER, REENTRY PERMIT หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก TEMPORARY VISTIOR ท่านจะไม่สามารถแลกเป็นบัตร JR Pass ได้
 
การขอเงินคืน (Refund)
ถ้านักท่องเที่ยวไม่มีการนำ Exchange Order ไปเปลี่ยนเป็นบัตร JR Pass และต้องการขอเงินคืน นักท่องเที่ยวต้องนำ Exchange Order มาทำเรื่อง Refund ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทฯ ออกให้ มิฉะนั้น Exchange Order ฉบับนั้นจะกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก และ ไม่สามารถนำกลับมาทำ Refund ได้
 
หมายเหตุ
 
1. อัตราค่าธรรมเนียมการทำ REFUND 20% จากราคาหน้าตั๋วเต็มจำนวน (ค่าเงินเยน) ของประเภทนั้นๆ ต่อ 1 ใบ กรณีขอทำการ Refund (ขอคืนเงิน กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง) ระยะเวลาในการทำเงินคืน 6 เดือน ต้องส่งคืน Exchange Order มาที่บริษัท วิสม่า ทราเวล จำกัด เพื่อทำการขอ Refund ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ กรุณาจัดส่งแบบ ลงทะเบียน หรือ EMS เพื่อป้องกันการสูญหาย เพราะถ้า Exchange Order สูญหาย หรือฉีกขาด จะไม่สามารถนำมาทำ refund ได้
 
2.ถ้า Exchange Order หรือ บัตร JR Pass สูญหาย หรือ ถูกขโมย ทางเราไม่สามารถออกบัตรใบใหม่ทดแทนให้ได้ และไม่สามารถทำเรื่องคืนเงินให้ได้เช่นกัน