WISMATRAVEL - ตั๋วถูกจัง
ตั๋วถูกจัง

JR East-South Hokkaido Rail Pass

วิ่งตรงจาก Tokyo > Shin-Hakodate > Hokuto ใช้เวลาเร็วที่สุดเพียง 4 ชั่วโมง 2 นาที
 

JR East-South Hokkaido Rail Pass (เลือกใช้ได้ 6 วัน)

     เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป สามารถขึ้นรถไฟใน Free Area ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง รวมทั้ง JR EAST และ Hokkaido ในช่วงเวลาที่กำหนด สนุกสนานไปกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นด้วยรถไฟอย่างคุ้มค่ากันเถอะค่ะ
 
     วิ่งตรงจาก Tokyo > Shin-Hakodate > Hokuto ใช้เวลาเร็วที่สุดเพียง 4 ชั่วโมง 2 นาที
 
     โปรดซื้อ Exchange Order ของ pass นี้ก่อนออกจากประเทศของท่านจากบริษัทท่องเที่ยวที่ได้รับมอบอำนาจให้จำหน่าย หรือซื้อ pass ได้ที่สถานีรถไฟญี่ปุ่น หรือ Travel Service Center ที่กำหนดไว้ในประเทศญี่ปุ่น ใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยตราประทับ “พำนักระยะสั้น” โปรดแสดง passport ที่มีตราประทับดังกล่าว เมื่อต้องการซื้อหรือแลก pass ที่สถานีรถไฟ หรือ Travel Service Center ที่กำหนดไว้ในประเทศญี่ปุ่น 
     ท่านสามารถเลือกใช้งานได้ 6 วัน โดยไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกัน ภายในช่วงเวลา 14 วันหลังจากซื้อ หรือหลังจากแลก pass จริงและขึ้นรถไฟครั้งแรก ตัวอย่างเช่น หากท่านซื้อ pass วันที่ 1 พฤษภาคม ท่านสามารถเลือกวันที่ต้องการใช้รถไฟวันใดก็ได้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม
 
 
     ท่านสามารถใช้ pass นี้โดยสารรถไฟแบบสำรองที่นั่งและไม่สำรองที่นั่ง (รวมทั้ง Shinkansen) ที่แสดงบนแผนที่ของ Hokkaido Railway Company (JR Hokkaido), East Japan Railway Company (JR EAST) (รวม BRT) และรถไฟด่วนพิเศษ (รวม Shinkansen) ของ Izu Kyushu Line, Tokyo Monorail, Aoimori Railway, IGR Iwate Galaxy Railway, Sendai Airport Transit, รถไฟด่วนธรรมดา, รถไฟธรรมดา (รวมรถเร็ว)
     อีกทั้งยังสามารถโดยสารตู้โดยสารธรรมดาของรถไฟด่วนพิเศษ (รถไฟชื่อขบวน Nikko, Kinugawa และ Spacia Kinugawa เป็นต้น) ที่เดินทางโดยตรงระหว่างเส้นทางของ JR EAST และ Tobu Railway นอกจากนี้ยังสามารถโดยสารรถไฟธรรมดาระหว่าง Shinmo-imaichi -> Tobu-nikko / Kinugawa-onsen ของสาย Tobu Railway ได้
* pass นี้ไม่สามารถใช้กับ South Hokkaido Railway ได้
* pass นี้ไม่สามารถใช้กับรถบัส JR และ Tokaido Shinkansen ได้
* ในกรณีที่ขึ้นรถไฟสายอื่นนอกจากสายที่ระบุไว้ข้างต้น จำเป็นต้องจ่ายค่าโดยสารของรถไฟสายนั้นๆ ด้วย
 
ข้อควรระวัง:
การนำ Exchange Order ไปแลกเป็นบัตร JR Pass ที่ JR Ticket Office นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงหนังสือเดินทางกับเจ้าหน้าที่ด้วย หากวีซ่าของท่านระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอื่น อาทิ เช่น TRAINEE, ENTERTAINER, REENTRY PERMIT หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก TEMPORARY VISTIOR ท่านจะไม่สามารถแลกเป็นบัตร JR Pass ได้
 
การขอเงินคืน (Refund)
ถ้านักท่องเที่ยวไม่มีการนำ Exchange Order ไปเปลี่ยนเป็นบัตร JR Pass และต้องการขอเงินคืน นักท่องเที่ยวต้องนำ Exchange Order มาทำเรื่อง Refund ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทฯ ออกให้ มิฉะนั้น Exchange Order ฉบับนั้นจะกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก และ ไม่สามารถนำกลับมาทำ Refund ได้
 
หมายเหตุ
 
1. อัตราค่าธรรมเนียมการทำ REFUND 20% จากราคาหน้าตั๋วเต็มจำนวน (ค่าเงินเยน) ของประเภทนั้นๆ ต่อ 1 ใบ กรณีขอทำการ Refund (ขอคืนเงิน กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง) ระยะเวลาในการทำเงินคืน 6 เดือน ต้องส่งคืน Exchange Order มาที่บริษัท วิสม่า ทราเวล จำกัด เพื่อทำการขอ Refund ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ กรุณาจัดส่งแบบ ลงทะเบียน หรือ EMS เพื่อป้องกันการสูญหาย เพราะถ้า Exchange Order สูญหาย หรือฉีกขาด จะไม่สามารถนำมาทำ refund ได้
 
2.ถ้า Exchange Order หรือ บัตร JR Pass สูญหาย หรือ ถูกขโมย ทางเราไม่สามารถออกบัตรใบใหม่ทดแทนให้ได้ และไม่สามารถทำเรื่องคืนเงินให้ได้เช่นกัน