WISMATRAVEL - ตั๋วถูกจัง
ตั๋วถูกจัง

ซื้อคู่ ถูกกว่า รับส่วนลดทันที 200 บาท

เมื่อซื้อ JR West Rail Pass พร้อมกับ ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-โอซาก้า หรือ บัตร USJ หรือ ประกันการเดินทาง
 

“ซื้อคู่ ถูกกว่า รับทันทีส่วนลด 200 บาท” 

- เมื่อซื้อ JR West Rail Pass พร้อมกับ

ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-โอซาก้า หรือ บัตร USJ หรือ ประกันการเดินทาง  - 

 
รายละเอียดดังนี้
 
1. ช่วงเวลาสำหรับส่วนลด : วันนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
 
2. ประเภท บริการที่ซื้อคู่ ที่ให้ส่วนลด
  • ตั๋วเครื่องบิน  : ตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน เส้นทาง กรุงเทพ-โอซาก้า-กรุงเทพ โดยต้องมีวันเดินทางออกจากกรุงเทพ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร
  • บัตร USJ
  • ประกันการเดินทาง (ALLIANZ  INSURANCE  / CHUBB INSURANCE)
 
3. ประเภทตั๋ว JR WEST RAIL PASS ที่ให้ส่วนลด : 
4. รายละเอียด :
  • ลูกค้าที่ซื้อ ตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน เส้นทาง กรุงเทพ-โอซาก้า-กรุงเทพ โดยต้องมีวันเดินทางออกจากกรุงเทพ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร หรือ บัตรเข้าสวนสนุก USJ หรือประกันการเดินทาง ได้รับส่วนลด 200 บาททันทีเพื่อซื้อ ตั๋วรถไฟ JR WEST RAIL PASS ประเภทต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น
     
  • โปรโมชั่นนี้สำหรับ 50 ท่านแรกเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ทำจอง ตั๋วเครื่องบิน