WISMATRAVEL - ตั๋วถูกจัง
ตั๋วถูกจัง

JR Setouchi Area Pass

จากเขต Kansai, Fukuoka ไปยังบริเวณ Setouchi สามารถเดินทางด้วยรถไฟและเรือได้
 

Setouchi Area Pass  จากเขต Kansai, Fukuoka ไปยังบริเวณ Setouchi สามารถเดินทางด้วยรถไฟและเรือได้ Okayama, Takamatsu, Hiroshima และ Yamaguchi ก็ขึ้นได้ไม่อั้น

 

 • ตั๋ว Setouchi Area Pass จะทำให้ท่านสามารถใช้บริการยานพาหนะต่างๆในเขตพื้นที่ให้บริการที่ระบุบนแผนที่ได้อย่างไม่จำกัดครั้ง
 • รถไฟที่ใช้บริการได้มีดังต่อไปนี้

 

 • ท่านสามารถใช้ Pass ในการนั่งที่นั่งแบบจองล่วงหน้าและที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้าของรถไฟหัวกระสุน "SANYO SHINKANSEN" (Shin-Osaka ⇔ Hakata) ได้ ท่านสามารถใช้ Pass ในการขึ้นรถไฟ Hello Kitty Shinkansen ได้
 • ท่านสามารถใช้ Pass ในการนั่งที่นั่งแบบจองล่วงหน้าและที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้าของรถไฟประเภท Limited Express (HARUKA, SHIOKAZE, NAMPU ฯลฯ)
 • ท่านสามารถใช้ Pass ในการนั่งที่นั่งแบบจองล่วงหน้าและที่นั่งแบบไม่จองล่วงหน้าของรถไฟ Rapid Service Marine Liner และรถไฟประเภท Local Service (รวมถึงรถไฟประเภท Special Rapid และ Rapid Service) ของ JR-WEST กับ JR-SHIKOKU ได้

 

 

 • * รถไฟที่ระบุดังต่อไปนี้เป็นรถไฟที่ไม่สามารถใช้บริการได้
 1. รถไฟหัวกระสุน "TOKAIDO SHINKANSEN" (Shin-Osaka⇔Tokyo)
 2. รถไฟหัวกระสุน "KYUSHU SHINKANSEN" (Hakata⇔Kagoshima-Chuo)
 3. "A Seat" ของรถไฟ Special Rapid ซึ่งเป็นบริการที่นั่งแบบเสียค่าใช้จ่าย
 • ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงจุดขึ้นรถโดยสาร จุดขึ้นเรือข้ามฟาก และแผนที่เส้นทางเดินรถของรถรางได้ดังรูปนี้

ประเภท Passราคา (เยน : JPY)
ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป ณ วันที่ซื้อ)
ราคา (เยน : JPY)
เด็ก (อายุ 6-11 ปี ณ วันที่ซื้อ)

Setouchi Area Pass

แบบ 7 วัน
19,000 JPY9,500 JPY

การซื้อและการใช้งาน

 • ท่านสามารถหาซื้อและใช้งานตั๋ว Rail Pass ได้ตลอดทั้งปี
 • ท่านสามารถซื้อตั๋ว Rail Pass ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนถึงวันแรกที่จะใช้บริการ
 • * ท่านสามารถจองตั๋วผ่าน JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนถึงวันที่จะใช้บริการ (เริ่มจองได้ตั้งแต่ 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) ใน 1 เดือนก่อนหน้า ณ วันที่ที่ตรงกับวันที่ท่านจะใช้บริการ)
 • ตั๋ว Rail Pass เป็นตั๋วที่ต้องใช้ติดต่อกันภายในช่วงเวลาที่กำหนด
 • ท่านสามารถใช้ตั๋ว Rail Pass ในการขึ้นรถไฟได้ตั้งแต่เวลา 0.00 น. เป็นต้นไป

การใช้บริการรถไฟ

 •    ใช้ตั๋ว Setouchi Area Pass ได้
 •    ต้องซื้อตั๋วเพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ

 1. ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง First Class (Green) / รถไฟตู้นอนและซื้อตั๋วพิเศษ (Express Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 2. โปรดจองที่นั่งแบบจองล่วงหน้าก่อนโดยสารทุกครั้ง เมื่อคุณต้องการใช้บริการที่นั่งแบบจองล่วงหน้า
 3. ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง First Class (Green) สำหรับ Local Service เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 4. สำหรับการจองหรือใช้บริการ "A Seat" ของรถไฟ Special Rapid ซึ่งเป็นบริการที่นั่งแบบเสียค่าใช้จ่ายจะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม
 5. ต้องเสียค่าบริการเพิ่มแยกต่างหาก หากใช้บริการตู้รถไฟ / ขบวนรถไฟที่ต้องซื้อตั๋วระบุหมายเลขขึ้นรถ (Numbered Ticket) หรือตั๋ว Liner
 6. ใช้บริการได้เฉพาะเรือ JR-WEST Miyajima Ferry

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • มีเพียงเจ้าของตั๋ว Rail Pass เท่านั้นที่สามารถใช้งานตั๋วดังกล่าวได้
 • เวลาที่ใช้ตั๋ว Rail Pass ท่านต้องมีหนังสือเดินทางติดตัวและต้องแสดงให้พนักงานของ JR ได้เห็นเมื่อพนักงานขอดู
 • หากตั๋ว Rail Pass สูญหายหรือถูกขโมย พนักงานจะไม่สามารถออกตั๋วใบใหม่ให้แก่ท่านได้
 • เงื่อนไขในการใช้งานตั๋ว Rail Pass จะถูกกำหนดตามเงื่อนไขในการขนส่งของ JR-WEST กับ JR-SHIKOKU และกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
 • เงื่อนไขในการใช้งานใบแลกตั๋วจะถูกกำหนดตามข้อกำหนดและข้อตกลงของบริษัทที่ออกใบแลกตั๋ว
 • หากพบว่าเงื่อนไขในการขนส่งฉบับภาษาต่างประเทศมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับฉบับภาษาญี่ปุ่น ให้ยึดเอาข้อมูลฉบับภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเป็นอันดับแรก
 • ข้อมูลที่ปรากฏ [รวมถึงราคา] (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2022) อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
ข้อควรระวัง:
การนำ Exchange Order ไปแลกเป็นบัตร JR Pass ที่ JR Ticket Office นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงหนังสือเดินทางกับเจ้าหน้าที่ด้วย หากวีซ่าของท่านระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอื่น อาทิ เช่น TRAINEE, ENTERTAINER, REENTRY PERMIT หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก TEMPORARY VISTIOR ท่านจะไม่สามารถแลกเป็นบัตร JR Pass ได้
 
การขอเงินคืน (Refund)
ถ้านักท่องเที่ยวไม่มีการนำ Exchange Order ไปเปลี่ยนเป็นบัตร JR Pass และต้องการขอเงินคืน นักท่องเที่ยวต้องนำ Exchange Order มาทำเรื่อง Refund ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทฯ ออกให้ มิฉะนั้น Exchange Order ฉบับนั้นจะกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก และ ไม่สามารถนำกลับมาทำ Refund ได้
 
หมายเหตุ
 
1. อัตราค่าธรรมเนียมการทำ REFUND 20% จากราคาหน้าตั๋วเต็มจำนวน (ค่าเงินเยน) ของประเภทนั้นๆ ต่อ 1 ใบ กรณีขอทำการ Refund (ขอคืนเงิน กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง) ระยะเวลาในการทำเงินคืน 6 เดือน ต้องส่งคืน Exchange Order มาที่บริษัท วิสม่า ทราเวล จำกัด เพื่อทำการขอ Refund ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ กรุณาจัดส่งแบบ ลงทะเบียน หรือ EMS เพื่อป้องกันการสูญหาย เพราะถ้า Exchange Order สูญหาย หรือฉีกขาด จะไม่สามารถนำมาทำ refund ได้
 
2.ถ้า Exchange Order หรือ บัตร JR Pass สูญหาย หรือ ถูกขโมย ทางเราไม่สามารถออกบัตรใบใหม่ทดแทนให้ได้ และไม่สามารถทำเรื่องคืนเงินให้ได้เช่นกัน