WISMATRAVEL - ตั๋วถูกจัง
ตั๋วถูกจัง

4 วัดดังในเกียวโต...อดีตเมืองหลวงอันเก่าแก่ของญี่ปุ่น

วัดดังในเกียวโต...อดีตเมืองหลวงอันเก่าแก่ของญี่ปุ่น
 

 4 วัดดังในเกียวโต...อดีตเมืองหลวงอันเก่าแก่ของญี่ปุ่น 

 

BYODOIN TEMPLE 

BYODOIN TEMPLE ได้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 998 เพื่อเป็นบ้านพักสำหรับนักการเมือง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดในปี ค.ศ.1053 เป็นการออกแบบในสถาปัตยกรรมแบบโจโด หรือ BUDDHIST PURE LAND ARCHITECTURE เป็นวัดที่มีความสวยงามในเรื่องของทัศนียภาพและการออกแบบที่โดดเด่น และด้วยความเก่าแก่ของที่นี่จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป้นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งด้วย

 

KIYOMIZUDERA TEMPLE

KIYOMIZUDERA TEMPLEวัดน้ำใส เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น ถูกสร้างในปี ค.ศ.780 มีน้ำอันบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหลผ่านเนินเขามาบริเวณวัด จึงเป็นที่มาของชื่อวัดน้ำใส โดยอาคารของวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูตอกซักตัวเดียวในการสร้างและยังป็นจุดชมดอกซากุระที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในเกียวโตอีกด้วย นอกจากนี้ทาง UNEGO ยังได้บันทึกให้วัดน้ำใสเป็นมรดกโลก

 

KINKAKU-JI TEMPLE

KINKAKU-JI TEMPLE วัดทอง โดยวัดแห่งนี้มีการตกแต่งด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งหลัง ที่ตั้งตระหง่าอยู่กลางน้ำ ทำให้เห็นเงาสีทองของน้ำในอีกมุมหนึ่ง ยิ่งถ้าได้มาในช่วงฤดูหนาวล่ะก็จะได้เห็นหิมะที่ปกคลุมทั่ววัดพร้อมแสงสะท้อนสีทองของวัดที่ประกายอยู่เหนือหิมะ และภายในมีการสร้างสถาปัตยกรรม 3 แบบ ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของศิลปะในแต่ละยุคสมัยอีกด้วย

 

GINKAKUJI TEMPLE 

GINKAKUJI TEMPLE วัดเงินแห่งเกียวโต สร้างขึ้นในปี 1482 โดยโชกุน (YOSHIMASA ASHIKAGA) มีต้นแบบมาจากวัดทอง บรรยากาศถูกปกคลุมไปด้วยมอสหลากหลายชนิด และบรรยากาศรอบนอกได้รับการออกแบบในสไตล์ของสวนญี่ปุ่น