WISMATRAVEL - ตั๋วถูกจัง
ตั๋วถูกจัง

JR Okayama-Hiroshima-Yamaguchi Area Pass

จาก Fukuoka ไปยัง Yamaguchi และ Hiroshima ขึ้นได้ไม่อั้น
 

JR Okayama-Hiroshima-Yamaguchi Area Pass 

Okayama-Hiroshima-Yamaguchi Area Passจาก Fukuoka ไปยัง Yamaguchi และ Hiroshima ขึ้นได้ไม่อั้น

 • คุณสามารถใช้ Okayama-Hiroshima-Yamaguchi Area Pass ในการเดินทางได้อย่างไม่จำกัดครั้งในพื้นที่ที่ระบุบนแผนที่
 • รถไฟที่ใช้บริการได้มีดังต่อไปนี้
 • รถไฟหัวกระสุน "SANYO SHINKANSEN" (Okayama ⇔ Hakata) เมื่อนั่งที่นั่งแบบจองล่วงหน้า
 • ท่านสามารถใช้ Pass ในการขึ้นรถไฟ Hello Kitty Shinkansen ได้
 • รถไฟประเภท Express Train เมื่อนั่งที่นั่งแบบจองล่วงหน้า
 • รถไฟประเภท Rapid Service หรือ Special Rapid Service หรือประเภท Local ในเส้นทางเดินรถไฟธรรมดาของ JR-WEST
 • เรือ JR WEST MIYAJIMA FERRY (Miyajimaguchi ⇔ Miyajima)
 • รถโดยสาร Chugoku JR Bus
 • ใช้บริการร้านเช่ารถจักรยาน "Ekirin Kun" ในพื้นที่ที่กำหนดของ Pass ได้
 • รถไฟที่ระบุดังต่อไปนี้เป็นรถไฟที่ไม่สามารถใช้บริการได้
 1. รถไฟหัวกระสุน "SANYO SHINKANSEN" (Shin-Osaka ⇔ Okayama)
 2. รถไฟที่ให้บริการบนเส้นทางเดินรถไฟธรรมดาในเกาะ Kyushu

ประเภทPass

ราคา (เยน: JPY)

ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป ณ วันที่ซื้อ)

เด็ก (อายุ 6-11 ปี ณ วันที่ซื้อ)

Okayama-Hiroshima-Yamaguchi Area Pass แบบ 5 วัน

15,000 JPY

7,500 JPY

 • ผู้ใหญ่ : ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ณ ขณะที่ซื้อ Rail Pass หรือได้รับการออก Exchange Order
 • เด็ก : ผู้ที่มีอายุ 6-11 ปี ณ ขณะที่ซื้อ Rail Pass หรือได้รับการออก Exchange Order
 • ผู้ถือตั๋ว Rail Pass สำหรับผู้ใหญ่หรือเด็กสามารถพาเด็กเล็กอายุ 1-5 ขวบ (จำนวนไม่เกิน 2 คน) มาใช้บริการได้ฟรี
 • หากมีเด็กเล็กที่จะใช้บริการมากกว่า 2 คน เด็กเล็กคนที่ 3 เป็นต้นไปจะต้องมีตั๋ว Rail Pass สำหรับเด็กถึงจะใช้บริการได้
 • เด็กอ่อนที่มีอายุไม่เกิน 1 ขวบสามารถใช้บริการร่วมกับผู้ถือตั๋วได้ฟรี
 • หากเข้าข่ายกรณีดังต่อไปนี้ เด็กเล็กทุกคนจะต้องมีตั๋ว Rail Pass สำหรับเด็กถึงจะใช้บริการได้ :

1. กรณีที่เด็กเล็กใช้บริการที่นั่งแบบจองล่วงหน้า (Reserved Seat) ด้วยตนเอง

2. กรณีที่เด็กเล็กเดินทางด้วยตนเอง

การใช้บริการรถไฟ

 •  ใช้บริการด้วย Okayama-Hiroshima-Yamaguchi Area Pass ได้
 •  ต้องซื้อตั๋วเพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 •  ท่านไม่สามารถใช้ Okayama-Hiroshima-Yamaguchi Area Pass ได้

 • รถไฟตู้นต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง First Class (Green) / ซื้อตั๋วพิเศษ (Express Ticket) เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการพิเศษ
 • ท่านสามารถใช้ Pass ในการนั่งที่นั่งแบบจองล่วงหน้าของรถไฟไม่เกิน 6 ครั้งได้
 • โปรดจองที่นั่งแบบจองล่วงหน้าก่อนโดยสารทุกครั้ง เมื่อคุณต้องการใช้บริการที่นั่งแบบจองล่วงหน้า จะไม่มีการออกที่นั่งแบบจองล่วงหน้าให้ภายในรถไฟ คุณจำเป็นต้องซื้อตั๋วรถไฟด่วนพิเศษในที่นั่งแบบจองล่วงหน้าที่ไม่ลดราคาแยกต่างหาก ในกรณีที่จำนวนครั้งในการออกที่นั่งแบบจองล่วงหน้าถึงขีดสูงสุด หรือกรณีที่คุณต้องการใช้บริการที่นั่งแบบจองล่วงหน้าหลังจากโดยสารรถไฟแล้ว
 • ต้องซื้อตั๋วรถไฟประเภทที่นั่ง First Class (Green) สำหรับ Local Service เพิ่มแยกต่างหากเมื่อต้องการใช้บริการ
 • ต้องเสียค่าบริการเพิ่มแยกต่างหาก หากใช้บริการตู้รถไฟ / ขบวนรถไฟที่ต้องซื้อตั๋วระบุหมายเลขขึ้นรถ (Numbered Ticket) หรือตั๋ว Liner
 • ใช้บริการได้เฉพาะเรือ JR-WEST Miyajima Ferry

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีเพียงเจ้าของตั๋ว Rail Pass เท่านั้นที่สามารถใช้งานตั๋วดังกล่าวได้
 • เวลาที่ใช้ตั๋ว Rail Pass ท่านต้องมีหนังสือเดินทางติดตัวและต้องแสดงให้พนักงานของ JR ได้เห็นเมื่อพนักงานขอดู
 • หากตั๋ว Rail Pass สูญหายหรือถูกขโมย พนักงานจะไม่สามารถออกตั๋วใบใหม่ให้แก่ท่านได้
 • เงื่อนไขในการใช้งานตั๋ว Rail Pass จะถูกกำหนดตามเงื่อนไขในการขนส่งของ JR-WEST และกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
 • เงื่อนไขการใช้ Exchange Order จะถูกกำหนดตามกฎระเบียบและสัญญาของบริษัทที่ออกเอกสารดังกล่าว
 • หากพบว่าเงื่อนไขในการขนส่งฉบับภาษาต่างประเทศมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับฉบับภาษาญี่ปุ่น ให้ยึดเอาข้อมูลฉบับภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเป็นอันดับแรก
 • ข้อมูลที่ระบุ (รวมถึงราคา) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2020 ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลั
ข้อควรระวัง:
การนำ Exchange Order ไปแลกเป็นบัตร JR Pass ที่ JR Ticket Office นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงหนังสือเดินทางกับเจ้าหน้าที่ด้วย หากวีซ่าของท่านระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอื่น อาทิ เช่น TRAINEE, ENTERTAINER, REENTRY PERMIT หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก TEMPORARY VISTIOR ท่านจะไม่สามารถแลกเป็นบัตร JR Pass ได้
 
การขอเงินคืน (Refund)
ถ้านักท่องเที่ยวไม่มีการนำ Exchange Order ไปเปลี่ยนเป็นบัตร JR Pass และต้องการขอเงินคืน นักท่องเที่ยวต้องนำ Exchange Order มาทำเรื่อง Refund ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทฯ ออกให้ มิฉะนั้น Exchange Order ฉบับนั้นจะกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก และ ไม่สามารถนำกลับมาทำ Refund ได้
 
หมายเหตุ
 
1. อัตราค่าธรรมเนียมการทำ REFUND 20% จากราคาหน้าตั๋วเต็มจำนวน (ค่าเงินเยน) ของประเภทนั้นๆ ต่อ 1 ใบ กรณีขอทำการ Refund (ขอคืนเงิน กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง) ระยะเวลาในการทำเงินคืน 6 เดือน ต้องส่งคืน Exchange Order มาที่บริษัท วิสม่า ทราเวล จำกัด เพื่อทำการขอ Refund ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ กรุณาจัดส่งแบบ ลงทะเบียน หรือ EMS เพื่อป้องกันการสูญหาย เพราะถ้า Exchange Order สูญหาย หรือฉีกขาด จะไม่สามารถนำมาทำ refund ได้
 
2.ถ้า Exchange Order หรือ บัตร JR Pass สูญหาย หรือ ถูกขโมย ทางเราไม่สามารถออกบัตรใบใหม่ทดแทนให้ได้ และไม่สามารถทำเรื่องคืนเงินให้ได้เช่นกัน