WISMATRAVEL - ตั๋วถูกจัง
ตั๋วถูกจัง

Osaka Amazing Pass

ท่องเที่ยว Osaka แบบสบายๆ ง่ายๆ ด้วย Osaka Amazing Pass
 
          Osaka Amazing Pass ท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้า นั่งรถไฟ และรถประจำทางได้ไม่จำกัด พิเศษสามารถเข้าชมสถานที่ต่างๆ ในเมืองโอซาก้าได้ และรับสิทธิพิเศษต่างๆ จากสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงร้านค้าต่างๆ มากมาย
          สามารถเดินทางได้ในเขตคิตะ, เขตมินามิ, เขตรอบปราสาทโอซาก้า, เขตอ่าว และเขตซาไก โดยสามารถใช้รถไฟ รถประจำทางได้ไม่จำกัด และสามารถใช้เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในโอซาก้าได้กว่า 40 แห่ง ฟรี
 
ราคาตั๋ว
-ตั๋ววันเดียวราคา 2,700 เยน
-ตั๋ว 2 วัน ราคา 3,600 เยน 
 
ข้อจำกัดในการใช้
 
ประเภทวันเดียว  สามารถใช้ขึ้นลงรถไฟและรถประจำทางในพื้นที่โอซาก้าได้ไม่จำกัด ตลอด 1 วันเต็ม 
 
 
สามารถโดยสาร
 
          •รถประจำทางในพื้นที่โอซาก้า หรือโอซาก้าซิตี้บัสได้ไม่จำกัด
          •Osaka Metro
                    -สายมิโดซุจิ
                    -สายทานิมาจิ
                    -สายโยทสิบาชิ
                    -สายจูโอ
                    -สายเซนนิจิมาเอะ
                    -สายซาไกซุจิ
                    -สายนากาโฮริทสึรุมิเรียวคุจิ
                    -สายอิมมาซาโตะซุจิ
                    -สายนิวทรัม
          •รถไฟสายเอกชน
                    -รถไฟฮันคิว
                    -รถไฟเคย์ฮัน
                    -รถไฟนันไก
                    -รถไฟฮันชิน
                    -รถไฟคินแท็ตสุ
 
ไม่สามารถใช้กับรถไฟสาย JR ได้ และไม่สามารถนั่งรถไฟจากสนามบินคันไซเข้ามายังตัวเมือง Osaka ได้
 
ประเภท 2 วัน สามารถใช้ขึ้นลงรถไฟและรถประจำทางในพื้นที่โอซาก้าได้ไม่จำกัด ตลอด 2วันเต็ม 

สามารถโดยสาร
          •รถประจำทางในพื้นที่โอซาก้า หรือโอซาก้าซิตี้บัสได้ไม่จำกัด
          •Osaka Metro
                    -สายมิโดซุจิ
                    -สายทานิมาจิ
                    -สายโยทสิบาชิ
                    -สายจูโอ
                    -สายเซนนิจิมาเอะ
                    -สานซาไกซุจิ
                    -สายนากาโฮริทสึรุมิเรียวคุจิ
                    -สายอิมมาซาโตะซุจิ
                    -สายนิวทรัม
          •รถไฟสายเอกชน
 
ไม่สามารถใช้กับรถไฟสายเอกชน, รถไฟสาย JR ได้ และไม่สามารถนั่งรถไฟจากสนามบินคันไซเข้ามายังตัวเมือง Osaka ได้
 
ข้อจำกัดของการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวรอบโอซาก้า
 
สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวได้ 1 ที่จำนวน 1 ครั้ง หากเป็นตั๋วที่สามารถใช้ได้ 2 วันก็ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น