WISMATRAVEL - ตั๋วถูกจัง
ตั๋วถูกจัง

SOUTHERN KYUSHU PASS

สำหรับการเดินทางในแถบคิวชูตอนใต้
 
JR Southern Kyushu Area Pass 3DAYS (ผู้ใหญ่)

เส้นทางการเดินรถไฟ JR KYUSHU (SOUTH ) RAIL PASS

JR Kyushu Rail Pass (ภาคใต้)

 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ เกาะคิวชิว (เกาะคิวชู) ทางด้านใต้ของประเทศญี่ปุ่น ใช้ได้กับรถไฟเจอาร์ทุกสายที่แล่นผ่านเมืองต่างๆ ในภาคใต้ของญี่ปุ่น รวมทั้งรถด่วนพิเศษสายคิวชูชินคันเซน เวลาจะเริ่มใช้ ให้นำไปแลกเป็นบัตรที่ Joy Road ซึ่งเป็นตัวแทนของ JR Kyushu ที่ตั้งอยู่ตามสถานีต่างๆ

 JR Kyushu Rail Pass คือ ตั๋วรถไฟที่สามารถขึ้นได้ไม่จำกัดเที่ยวซึ่งจำหน่ายให้กับชาวต่างชาติเท่านั้น นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการรถไฟของ JR Kyushu สามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเกาะคิวชูได้ทั่ว โดยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

 ตั๋ว Rail Pass มี 3 ประเภท คือ "Northern Kyushu Pass" สำหรับการเดินทางในแถบคิวชูตอนเหนือ, "All Kyushu Pass" สำหรับการเดินทางทั่วทั้งเกาะคิวชู และ Southern Kyushu Pass สำหรับการเดินทางในแถบคิวชูตอนใต้ เราขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวทุกท่านใช้ตั๋วไม่จำกัดเที่ยวนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การท่องเที่ยวแสนพิเศษที่หาไม่ได้ที่อื่น นอกจากที่เกาะคิวชูของคุณสนุกสนานยิ่งขึ้น

เงื่อนไขการจำหน่ายตั๋ว

 จำหน่ายตั๋วให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น ด้วยสถานภาพการพำนักแบบ "ระยะสั้น" (Temporary Visitor) ตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนดไว้เท่านั้น

รถไฟที่สามารถโดยสารได้

 1. สามารถโดยสารรถไฟชินคันเซนในพื้นที่ที่ตั๋วสามารถใช้งานได้ (มิซุโฮะ, ซะกุระ, ทสึบะเมะ) ทั้งตู้ระบุที่นั่งและไม่ระบุที่นั่ง แต่ไม่สามารถโดยสารเส้นทางระหว่างฮะกะตะ - โคะกุระ ได้
 2. สามารถโดยสารรถไฟด่วนพิเศษ Limited Express ในพื้นที่ที่ตั๋วสามารถใช้งานได้ ทั้งแบบระบุที่นั่งและไม่ระบุที่นั่ง
 3. สามารถโดยสารรถไฟธรรมดาเส้นทางภายในพื้นที่ที่ตั๋วสามารถใช้งานได้ **กรณีที่ต้องการโดยสารรถไฟตู้ Green Car จำเป็นต้องเสียค่าโดยสารเพิ่ม**

เงื่อนไขการคำนวณอายุเด็ก (เด็กอายุ 5 ปี หรือต่ำกว่าไม่ต้องเสียค่าโดยสาร)

 1. กรณีที่ซื้อบัตรแลกตั๋ว JR Kyushu Rail Pass ในต่างประเทศ = ใช้วันที่ซื้อบัตรในการคำนวณอายุเด็ก
 2. กรณีที่ซื้อตั๋ว JR Kyushu Rail Pass ในประเทศญี่ปุ่น = ใช้วันที่ใช้ตั๋ว JR Kyushu Rial Pass วันแรกในการคำนวณอายุเด็ก

ช่องทางการจำหน่ายบัตรแลกตั๋ว

 นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรแลกตั๋ว JR Kyushu Rail Pass (Exchange Order) ได้ที่ Wisma Travel (ตั๋วถูกจัง.com)
 ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ได้ซื้อบัตรแลกตั๋ว (Exchange Order) จำเป็นต้องนำบัตรแลกตั๋วนั้นมาแลกกับตั๋ว JR Kyushu Rail Pass ตัวจริงที่สถานที่แลกตั๋วภายในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ซื้อบัตรแลกตั๋วมาจากนอกประเทศญี่ปุ่น

สถานที่แลกตั๋ว

** JR Kyushu Travel () and Travel Service Center ()

** กำหนดระยะเวลาในการแลกตั๋วภายใน 90 วัน หลังจากที่ซื้อบัตรแล้ว

พื้นที่ที่สามารถโดยสารรถไฟได้

 1. Northern Kyushu Pass ตั๋วที่เดินทางได้ในแถบคิวชูตอนเหนือ สถานที่หลักที่สามารถเดินทางไปได้ ได้แก่ ชิโมะโนะเซกิ, โมะจิโก, โคะกุระ, ฮะกะตะ, ยุฟุอิน, เบปปุ, คุมะโมะโตะ อะโซะ, ซะงะ, นะงะซะกิ, เฮ้าส์เทนบอช, ซะเซะโบะ (เส้นทางรถไฟชินคันเซ็นที่สามารถโดยสารได้คือ ระหว่าง ฮะกะตะ-คุมะโมะโตะ)
 2. All Kyushu Pass ตั๋วที่เดินทางได้ทั้งเกาะคิวชู สถานที่หลักที่สามารถเดินทางได้ นอกเหนือจากสถานที่ในแถบคิวชูตอนเหนือที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ยังสามารถเดินทางไปยัง มิซุมิ, ฮิโตะโยะชิ, โยะชิมัตสึ, คะโงะชิมะจูโอ, คิริชิมะ, อิบุซุกิ, มิยะซะกิ และสนามบินมิยะซะกิ ได้ด้วย (เส้นทางรถไฟชินคันเซนที่สามารถโดยสารได้คือ ระหว่าง ฮะกะตะ-คะโงะชิมะจูโอ)
 3. Southern Kyushu Pass
  Kumamoto, Misumi, Hitoyoshi, Kirishima-onsen, Kirishima-jingū, Kagoshima, Ibusuki, Nishi-Ōyama, Miyazaki, Obi, Nangō, Nobeoka
  (Shinkansen rides allowed between Kumamoto and Kagoshima-chuo.)
  ข้อควรระวัง **เส้นทางเดินรถที่แสดงไว้ในแผนที่ คือ เส้นทางเดินรถไฟด่วนพิเศษ Limited Express หลักๆเท่านั้น**

แนะนำเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวเส้นทาง JR Kyushu Rail Pass

 1. ฟุกุโอกะ (Fukuoka) การเดินทางไป ฟุกุโอกะ นั้นสามารถนั่งชินคันเซ็นขบวน Hikari หรือ Sakura ลงสถานี JR Hakata ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 45 นาที จาก Hiroshima 1 ชั่วโมง 15 นาที
 2. เบปปุ (Beppu) จากสถานี Hakata นั่งรถไฟ JR Limited Express "Sonic" ไปยังสถานี JR Beppu ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง หากนั่งต่อไปอีก 10 นาทีก็จะถึงสถานี JR Oita
 3. นางาซากิ (Nagasaki) เดินทางจากสถานี Hakata ในฟุกุโอกะ นั่งรถไฟ JR Limited Express ขบวน Kamome (นกนางนวล) ถึงสถานี JR Nagasaki ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง รถออกทุกครึ่งชั่วโมง
 4. Huis Ten Bosch สวนสนุกสไตล์ฮอลแลนด์ จากสถานี Hakata ใน Fukuoka นั่งรถไฟ JR Limited Express "Huis Ten Bosch" ลงที่สถานี Huis Ten Bosch ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 นาที หรือ จากสถานี Nagasaki นั่งรถไฟ JR Rapid "Sea Side Liner" ลงสถานี Huis Ten Bosch ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง
 5. ปากปล่องภูเขาไฟ นาคะดาเกะ เดินทางจากสถานี JR Kumamoto นั่งรถไฟ JR Hohi Line ขบวน Limited Express "Aso" ลงสถานี JR Aso ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10 นาที ส่วนขบวน Local ใช้เวลาเดินทางเพิ่มขึ้น 20 นาที หรือจะเริ่มต้นเดินทางมาจาก Beppu หรือ Oita ก็ได้ หากจะเดินทางจากสถานี JR Aso สามารถนั่งรถบัสขึ้นไปยังยอดเขาอาโสะ ลงป้าย Kusaseni (35 นาที) เพื่อชมพิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟ และป้าย Mt. Aso (40 นาที ค่าโดยสาร 540 เยน) เพื่อนั่งกระเช้าไฟฟ้า (Ropeway) ขึ้นไปชมปากปล่องนาคะดาเกะ
ข้อควรระวัง:
การนำ Exchange Order ไปแลกเป็นบัตร JR Pass ที่ JR Ticket Office นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงหนังสือเดินทางกับเจ้าหน้าที่ด้วย หากวีซ่าของท่านระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอื่น อาทิ เช่น TRAINEE, ENTERTAINER, REENTRY PERMIT หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก TEMPORARY VISTIOR ท่านจะไม่สามารถแลกเป็นบัตร JR Pass ได้
 
การขอเงินคืน (Refund)
ถ้านักท่องเที่ยวไม่มีการนำ Exchange Order ไปเปลี่ยนเป็นบัตร JR Pass และต้องการขอเงินคืน นักท่องเที่ยวต้องนำ Exchange Order มาทำเรื่อง Refund ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทฯ ออกให้ มิฉะนั้น Exchange Order ฉบับนั้นจะกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก และ ไม่สามารถนำกลับมาทำ Refund ได้
 
หมายเหตุ
 
1. อัตราค่าธรรมเนียมการทำ REFUND 20% จากราคาหน้าตั๋วเต็มจำนวน (ค่าเงินเยน) ของประเภทนั้นๆ ต่อ 1 ใบ กรณีขอทำการ Refund (ขอคืนเงิน กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง) ระยะเวลาในการทำเงินคืน 6 เดือน ต้องส่งคืน Exchange Order มาที่บริษัท วิสม่า ทราเวล จำกัด เพื่อทำการขอ Refund ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ กรุณาจัดส่งแบบ ลงทะเบียน หรือ EMS เพื่อป้องกันการสูญหาย เพราะถ้า Exchange Order สูญหาย หรือฉีกขาด จะไม่สามารถนำมาทำ refund ได้
 
2.ถ้า Exchange Order หรือ บัตร JR Pass สูญหาย หรือ ถูกขโมย ทางเราไม่สามารถออกบัตรใบใหม่ทดแทนให้ได้ และไม่สามารถทำเรื่องคืนเงินให้ได้เช่นกัน